Một số hình ảnh ngày 11/5/2020 tại trường ĐHTDTT TP.HCM khi sinh viên, học viên đi học tập trung trở lại sau thời gian nghỉ phòng - tránh dịch COVID-19.

Media/29_TH1043/Images/cv29da0e798-0-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/cv1d860c7c6-f-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/img-6760jpg346e8238-1-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/img-6768jpg347cc9a9-8-e.jpg