Trường Đại học Thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh

Nhiều mô hình sáng tạo, đột phá trong phát triển giáo dục - đào tạo

Thứ tư - 10/01/2024 03:03
1 3
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen đến các tập thể.
(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Thành ủy TPHCM tổ chức chiều 9/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Đảng bộ TP đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm và tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo, đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo phát triển vượt trội, xứng tầm với ngọn cờ đầu của cả nước, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân TP. 
Dành một nguồn lực lớn đầu tư phát triển GD-ĐT
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng xã hội và người dân về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo xu thế của thời đại và gìn giữ cốt cách truyền thống, khuyến học, khuyến tài, tôn sư trọng đạo của dân tộc mình. Sau khi Nghị quyết 29 - NQ/TW ra đời thì Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện. Tính đến thời điểm này, Thành ủy, HĐND, UBND cũng như ngành giáo dục có nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, quyết định có giá trị pháp lý nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 29.
2 2
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TPHCM đã đề ra nhiều quyết sách lớn về phát triển GD-ĐT. Trong 4 chương trình trọng điểm phát triển TP, GD-ĐT chiếm một vị trí rất quan trọng. TPHCM cũng là một trong những địa phương sớm xây dựng chiến lược phát triển GD-ĐT đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, có nhiều mục tiêu vượt trội. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, TP đã dành một nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển GD-ĐT; TP đã ban hành một số chế độ, cơ chế, tính chất đặc thù với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên bậc mầm non.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn manh, điểm quan trọng bậc nhất đó là sự chuyển biến về chất của GD-ĐT TP. Những điểm sáng trong GD-ĐT của thành phố ngày càng được nâng lên. Nhiều mô hình mới tiếp cận sáng tạo mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn, tư duy phát triển GD-ĐT theo nhu cầu xã hội.
3 2
Đồng chí Nguyễn Văn Nên và Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Vũ Hải Quân chúc mừng các tập thể được nhận Bằng khen tại hội nghị.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng, đồng chí cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập của đô thị đặc biệt lớn như TPHCM. Trong đó tốc độ tăng dân số cơ học luôn đặt ra một thử thách mới từ công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng cho phát triển GD-ĐT và hoàn thiện mạng lưới trường, lớp đến việc triển khai giáo dục toàn diện, lấy học sinh là trung tâm…
Tiếp tục đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ
Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, từ những thành tựu và kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Đảng bộ TP đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm và tiếp tục đề ra những chủ trương, định hướng đổi mới, phát triển GD-ĐT, tạo điều kiện cho giáo dục TP phát huy thế mạnh của mình, phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đưa sự nghiệp GD-ĐT phát triển vượt trội, xứng tầm với ngọn cờ đầu của cả nước, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân TP.
4 2
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê trao Bằng khen đến các tập thể.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức, hành động phải cụ thể hơn nữa, rạch ròi hơn nữa để cùng chia sẻ với ngành giáo dục, cố gắng đi đôi với đầu tư của Nhà nước; các cấp, các ngành phải huy động sức mạnh toàn xã hội để chăm lo, phát triển, thúc đẩy xã hội hóa, vận dụng tối đa chủ trương, chính sách, cơ chế đặc thù của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, bám sát chương trình giáo dục phổ thông đổi mới nhằm phát triển phẩm chất, năng lực hài hòa đức - trí - thể - mỹ. Cùng với đó là định hướng tư duy phát triển GD-ĐT theo nhu cầu xã hội để chuyển biến dần nhận thức từ việc học để lấy bằng sang học tinh thông nghề nghiệp, phù hợp với tình hình hiện nay. Thực hiện mạnh mẽ chủ trương phân luồng học sinh, quyết liệt đổi mới chương trình khung.
5 2
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê và Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp chúc mừng các tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Đồng chí chia sẻ, một trong những vấn đề mà lãnh đạo TP luôn quan tâm, trăn trở nhiều, thường trực là chăm lo cho đội ngũ thầy cô giáo, làm sao để thu hút được người giỏi, người tài, có tâm huyết với nghề sư phạm, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của nhà giáo. Đó là nhiệm vụ có tính then chốt trong GD-ĐT mà lãnh đạo các cấp ủy quan tâm. Để đạt được điều này và để các thầy, cô giáo có đủ niềm tin, động lực để toàn tâm, toàn ý thì đòi hỏi các cấp, ngành phải tiếp tục tiếp tục suy nghĩ, tìm lời giải; phải nghiên cứu và đề xuất cho lãnh đạo TP các cơ chế chính xác để cải thiện, tạo điều kiện để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, trước hết là cần đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận và tính dũng cảm thay đổi chính mình từ đội ngũ cán bộ quản lý đến thầy cô giáo. Ngành giáo dục cần quan tâm đổi mới bắt đầu từ sự gương mẫu của các thầy cô giáo.
Sự gương mẫu luôn là mệnh lệnh không lời, là nhân tố cực kỳ quan trọng, tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, trung thực, không hình thức.
6 3
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức và đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam trao Bằng khen đến các cá nhân.
Đồng chí cho biết, TP đã và đang thực hiện chủ trương xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng trong lực lượng đoàn viên, đội viên ra sức phấn đấu tu dưỡng, rèn đức, luyện tài để góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển TP. Đồng chí đề nghị ngành giáo dục tiếp tục xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để đầu tư và chuẩn hóa việc giáo dục đạo đức văn hóa trong các trường học.
Cùng với đó là tiếp tục nghiên cứu để khuyến khích các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ ở Việt Nam; tăng cường giao lưu văn hóa và học thuật quốc tế…
Tại chương trình, 40 tập thể và 13 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW.
S. Hải

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây