Trường Đại học Thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh

THS. NGUYỄN BẢO NINH

Thứ ba - 02/01/2024 22:57
z4402764353281 c662ea4714690c68a311ceb2113f80f3 1 1

Chức vụ: Trưởng Phòng
Số Điện thoại: 0908.243.234
Email: baoninhhus@gmail.com


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TP. HỒ CHÍ MINH
1. Vị trí và chức năng
Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên là đơn vị thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu Trưởng và Ban Giám hiệu về công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
2. Nhiệm vụ và Quyền hạn
Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
2.1 Công tác chính trị, tư tưởng:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác chính trị - tư tưởng trong Nhà trường;
- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của sinh viên toàn trường đề xuất các chủ trương, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng;
- Tổ chức học tập các đường lối, chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng. Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa, đầu năm học cho sinh viên;
- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện;
- Tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa sinh viên với lãnh đạo nhà trường;
- Tham gia viết bài tuyên truyền về các thành tích trong hoạt động của Nhà trường, các tấm gương người tốt, việc tốt điển hình của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên để quảng bá trong và ngoài trường;
- Thường xuyên cung cấp các tư liệu, tin tức, tranh ảnh về các hoạt động của Nhà trường (hình ảnh của sinh viên) cho website;
- Tổ chức công tác trang trí, khánh tiết, dẫn chương trình phục vụ các hội nghị của Trường, trừ Hội nghị khoa học, đào tạo và các hội nghị liên quan đến chuyên môn sâu.
2.2 Công tác học sinh, sinh viên:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý sinh viên;
- Tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên trúng tuyển vào trường, sắp xếp biên chế các lớp học, chỉ định ban đại diện tạm thời của các lớp HSSV. Xử lý những trường hợp học sinh sinh viên không đủ điều kiện và các thủ tục, hồ sơ vào trường. Làm thẻ học sinh, sinh viên, thẻ ký túc xá, thẻ thư viện;
- Phối hợp với phòng Hành chính, Tổng hợp tổ chức công tác khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên mới nhập trường, khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập. Xử lý những trường hợp không đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các đơn vị chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm đau, tai nạn, rủi ro;
- Tổ chức và phối hợp với các khoa triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên theo các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;
- Tham mưu và phối hợp với các đơn vị xét cấp học bổng (bao gồm cả học bổng do các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Trường), trợ cấp xã hội và xét miễn giảm học phí cho HSSV theo chế độ hiện hành. Đôn đốc việc nộp học phí và kiến nghị xử lý HSSV không đóng học phí đầy đủ theo quy định. Tổ chức xét chọn học sinh sinh viên đi học nước ngoài theo hướng dẫn, chỉ tiêu phân bổ của cấp có thẩm quyền;
- Phối hợp với phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình học tập, thực tập, thi và kiểm tra học phần, học kỳ, thi tốt nghiệp, cảnh cáo học vụ. Tổ chức xét lên lớp đúng tiến độ cho HSSV các lớp, khóa;
- Làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu tố, khiếu nại của HSSV;
- Phối hợp, tiếp nhận đơn xin ở nội trú, xem xét và bố trí chỗ ở, kiểm tra việc chấp hành các quy chế HSSV nội trú, nội quy ký túc xá, kiến nghị xử lý HSSV vi phạm;
- Tổ chức triển khai thực hiện công tác HSSV ngoại trú theo Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
- Tổ chức công tác tư vấn sinh viên (học tập, nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp…) giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp và những sinh viên nghèo gặp khó khăn trong quá trình học tập;
- Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài và HSSV từ trường khác chuyển về học tập tại Trường theo quy chế hiện hành;
- Phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục hồ sơ cho HSSV ra trường;
- Thiết lập và phát triển hệ thống Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ở các tỉnh nhằm duy trì mối liên hệ giữa Nhà trường với địa phương và doanh nghiệp;
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi, hội thi tài năng TDTT, văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước.
3.2 Quản lý nội, ngoại trú:
- Lập kế hoạch quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý;
- Quản lý ký túc xá sinh viên theo quy định hiện hành, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá, đảm bảo trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên, phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm của ký túc xá;
- Lập kế hoạch triển khai và phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra trang thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy tại ký túc xá;
- Kết hợp chặt chẽ với công an, địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác quản lý Kí túc xá sinh viên được Hiệu trưởng giao;
- Thực hiện công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú.
4.2 Công tác bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội:
- Phối hợp bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội, an ninh của Trường, phối hợp xây dựng các phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn. Tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương địa bàn Trường nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, trật tự an toàn xã hội và an toàn Nhà trường, giải quyết kịp thời vụ việc xảy ra;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện phối hợp với chính quyền (phường, xã) giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự an ninh;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan và tuyên truyền giáo dục để mọi người tự giác thực hiện; Quản lý việc đăng ký tạm trú, tạm vắng của học sinh, sinh viên;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đảm bảo các quy định, chế độ cho lực lượng Thanh niên xung kích - Đội tự quản (trang phục, phù hiệu; trang bị điều kiện làm việc chế độ bồi dưỡng khen thưởng và xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ);
- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

Tác giả: Tuấn USH

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây