Sáng ngày 01/08/2020, Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 22, 23 đợt tháng 7 năm 2020. Nhằm tổng kết những thành quả học tập và nghiên cứu, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của các học viên.

Buổi bảo vệ và chấm điểm luận văn được tổ chức thành 11 Hội đồng khoa học với sự tham dự của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm trong lĩnh vực thể dục thể thao như Tổng cục Thể dục Thể thao, Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM, Viện Khoa học TDTT… và Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh.

Media/29_TH1043/Images/image00136fa96f6-e-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image00391f73b8c-3-e.jpg

 

Media/29_TH1043/Images/image005a051c43e-e-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image0077acd960f-2-e.jpg

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ đượt tháng 7 năm 2020

Đợt bảo vệ luận văn thạc sĩ lần này có 63 học viên thuộc chuyên ngành: Giáo dục học. Với những kiến thức và kỹ năng được đào tạo tạo, các học viên đã tự tin trình bày nội dung luận văn của mình.

Media/29_TH1043/Images/image00930935962-1-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image01111ebafdf-a-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image013c26622dd-b-e.jpg

Học viên trình bày thành quả nghiên cứu của mình trước Hội đồng khoa học

Sau phần trình bày của các học viên, Hội đồng khoa học đã tiến hành phản biện, nêu nhiều câu hỏi kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn của các học viên. Các học viên cũng được góp ý chi tiết về nội dung, hình thức trình bày để hoàn thiện luận văn của mình . Đặc biệt, những đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao được góp ý hoàn thiện tốt nhất để có thể trở thành nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho sinh viên, học viên các khóa tiếp theo. 

Media/29_TH1043/Images/image0151ba5fcdf-8-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image017b32a6b0f-2-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image01906272dd4-d-e.jpg

Hội đồng khoa học chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng tốt những kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài nghiên cứu.

Với những kiến thức đã tích lũy được trong 2 năm học tập và nghiên cứu dưới mái trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, hy vọng các học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao của đơn vị trong thời gian tới.                                                               

 

Bài & Ảnh: Trung tâm thông tin, Thư viện