Sáng ngày 29/12/2022 tại phòng bảo vệ Luận án, Trường TDTT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Thái với đề tài “Nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ”. Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 9140101; Dưới sự hướng dẫn khoa học của:  GS.TS Lê Văn Lẫm và PGS. TS Đỗ Vĩnh.

Buổi bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Văn Thái có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image001-20221231012333-e.jpg

                                            Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Thái

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm có 7 thành viên: GS.TS Lê Quý Phượng, Trường Đại học TDTT TP. HCM - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Duy Quyết, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội - Phản biện 1; TS Phạm Minh Quyền, Trường ĐH sư phạm TDTT TP.HCM - Phản biện 2; TS Dương Mạnh Thắng, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là TS Hoàng Hà, Đại học Quốc gia TP. HCM; TS Nguyễn Văn Hòa, Đại học Cần Thơ và TS Dương Thị Thùy Linh, Trường Đại học TDTT TP. HCM - Ủy viên thư ký.

Sau khi xem xét hồ sơ, luận án, nghe NCS Nguyễn Văn Thái trình bày luận án, các ý kiến của 03 phản biện, NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, khách mời, Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường đã thảo luận và đánh giá, Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Thái là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, có điểm mới. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Những điểm mới của Luận án: “Nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ”.

1. Đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ.

- Dựa trên cơ sở lựa chọn được 29 tiêu chí đánh giá 5 mặt về năng lực chuyên môn và 70 tiêu chí đánh giá 8 mặt về năng lực nghiệp vụ sư phạm, luận án cho rằng:

- Về năng lực chuyên môn: Hình thái cơ thể, chức năng tâm – sinh lý của sinh viên phù hợp với học tập và rèn luyện nghề giáo dục thể chất, thể lực chỉ ở mức trung bình và năng lực học các môn chạy 100m, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông hơn kém nhau không đáng kể (P>0.05) và chỉ đạt ở mức trung bình (5.75 ± 0.71 điểm).

- Về năng lực nghiệp vụ sư phạm của sinh viên phát triển khá đồng đều ở các mặt nhưng chỉ ở mức trên trung bình (6.48 ± 0.57 điểm) và có phần phát triển khá hơn năng lực chuyên môn (P<0.05).

2. Xác định các biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ.

- Kết quả nghiên cứu đã xác định được 6 biện pháp để nâng cao năng lực chuyên môn, 5 biện pháp để nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ.

- Ứng dụng các biện pháp đã lựa chọn vào thực tiễn giảng dạy cho sinh viên K41 ngành giáo dục thể chất trong 4 năm đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực hoàn toàn vượt trội, hơn hẳn so với SV K39 cùng ngành (P<0.05). Năng lực chuyên môn của sinh viên đã có sự tiến bộ rõ rệt, đạt mức giỏi (8.13 điểm) và chiếm ưu thế trước năng lực nghiệp vụ sư phạm (P<0.05) dù rằng năng lực nghiệp vụ sư phạm cũng vươn lên thuộc loại cận giỏi (7.79 điểm).

Đây là nghiên cứu đầu tiên về nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ. Luận án đã xác định được các nội dung cấu thành năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; các tiêu chí đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Luận án cũng đã xác định được các biện pháp và ứng dụng các biện pháp để nâng cao năng lực chuyên và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đa dạng của xã hội và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Với kết quả nghiên cứu trên, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 7/7.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image003-20221231012758-e.jpg

                                                   GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị

Thay mặt Hội đồng, GS.TS Lê Quý Phượng - Chủ tịch Hội đồng đã công bố Quyết nghị của Hội đồng, nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục. Hội đồng đánh giá đề nghị cơ sở đào tạo Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Thái.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image005-20221231012910-e.jpg
Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image007-20221231013002-e.jpg

                                    NCS chụp hình lưu niệm với giảng viên hướng dẫn và các thành viên Hội đồng

                                    Bài&ảnh :QTH