Chiều ngày 31/08/2020 tại phòng bảo vệ Luận án,  Trường TDTT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Đỗ Tấn Phong với đề tài  “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao tính tích cực trong giờ học thể dục cho học sinh khiếm thị trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh” ; Chuyên ngành  : Giáo dục học;  Mã số: 9140101 ; Dưới sự hướng dẫn khoa học của :  PGS.TS. Nguyễn Quang Vinh và TS. Ngô Xuân Điệp.

Buổi bảo vệ Luận án của NCS Đỗ Tấn Phong có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Media/29_TH1043/Images/dsc-2457jpgb9fef8d3-c-e.jpg

Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đỗ Tấn Phong

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm có 7 thành viên: PGS.TS Đặng Hà Việt – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. HCM - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Ngô Minh Tuấn (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) - Phản biện 1; PGS.TS Đặng Văn Dũng (Trường ĐH TDTT Bắc Ninh) - Phản biện 2; TS Nguyễn Thanh Bình (Trường ĐH TDTT TP. HCM) - Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là PGS. TS Trịnh Hữu Lộc (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM); TS Trương Công Thành (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM) và PGS.TS Lưu Thiên Sương (Trường ĐH TDTT TP.HCM)- Thư ký Hội đồng.

Media/29_TH1043/Images/dsc-2258jpg2f6c00db-8-e.jpg

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường NCS Đỗ Tấn Phong

Sau khi nghe NCS Đỗ Tấn Phong trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.
Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 07/07.

Media/29_TH1043/Images/dsc-2463jpge3665b90-6-e.jpg

PGS. TS Đặng Hà Việt – Chủ tịch Hội đồng đọc bản Quyết nghị của Hội đồng

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đặng Hà Việt - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.Kết thúc Lễ bảo vệ Luận án của NCS Đỗ Tấn Phong đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn.

Media/29_TH1043/Images/dsc-2513jpg3f156cf7-8-e.jpg

Bài&ảnh : Trung tâm Thông tin, Thư viện