Sáng ngày 09/01/2023 tại phòng bảo vệ Luận án, Trường TDTT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Đào Trung Tú với đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình câu lạc bộ võ thuật nhằm phát triển thể chất cho học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân”. Chuyên ngành: Giáo dục học; Mã số: 9140101; Dưới sự hướng dẫn khoa học của:  TS Âu Xuân Đôn và TS Phạm Hoàng Tùng.

Buổi bảo vệ Luận án của NCS Đào Trung Tú có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202301/Images/image001-20230110101417-e.jpg

                                                            Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đào Trung Tú

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm có 7 thành viên: GS.TS Lê Quý Phượng, Trường Đại học TDTT TP. HCM - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Vũ Việt Bảo, Trường Đại TDTT TP. HCM - Phản biện 1; TS Nguyễn Đăng Khánh, Trung tâm HL và Thi đấu TDTT TP. HCM - Phản biện 2; PGS. TS Nguyễn Quang Vinh, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là TS Phan Thanh Mỹ, Đại học Tài chính – Marketing; TS Trần Ngọc Cương, Đại học Sài gòn và TS Tạ Hoàng Thiện, Trường Đại học TDTT TP. HCM - Ủy viên thư ký.

Sau khi xem xét hồ sơ, luận án, nghe NCS Đào Trung Tú trình bày luận án, các ý kiến của 03 phản biện, NCS trả lời các câu hỏi của các thành viên trong Hội đồng, khách mời, Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường đã thảo luận và đánh giá, Luận án tiến sĩ của NCS Đào Trung Tú là một công trình khoa học được tác giả tiến hành một cách nghiêm túc, các kết quả nghiên cứu trong luận án là tin cậy, có điểm mới. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202301/Images/image003-20230110101428-e.jpg

                                                 NCS Đào Trung Tú báo cáo kết quả Luận án trước Hội đồng đánh giá

Những điểm mới của Luận án: “Nghiên cứu xây dựng mô hình câu lạc bộ võ thuật nhằm phát triển thể chất cho học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân”

1. Luận án đã cung cấp thông tin chính xác, khoa học và toàn diện về thực trạng công tác giáo dục thể chất cho học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND) qua các mặt như: Chương trình giáo dục thể chất (GDTC), điều kiện sân bãi, dụng cụ tập luyện thiếu hoặc không đạt tiêu chuẩn; trình độ giáo viên còn hạn chế và thiếu giáo viên hướng dẫn; kết quả học tập các môn học GDTC chính khóa của các học viên là tương đối tốt. Tỷ lệ học viên xếp loại đạt trở lên là tương đối cao, loại không đạt chỉ chiếm tỷ lệ thấp; thực trạng và nhu cầu tập luyện ngoại khoá các môn võ thuật của học viên là rất cao, tuy nhiên hiệu quả tập luyện còn hạn chế do còn có nhiều bất cập trong tổ chức quản lý điều hành hoạt động ngoại khóa, hình thức chủ yếu là hoạt động theo nhóm có cùng sở thích, nội dung tập luyện chưa được chuẩn hóa, thiếu việc tổ chức hướng dẫn của giáo viên. Do vậy xây dựng mô hình câu lạc bộ (CLB) võ thuật tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân là giải quyết các yêu cầu cấp bách của nhà trường.

2. Luận án đã lựa chọn được các tiêu chí làm cơ sở xây dựng mô hình câu lạc bộ võ thuật cho học viên Trường Đại học CSND, cùng với quy trình xây dựng CLB với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và 04 tiểu ban, cùng nguồn nhân sự là các giảng viên Khoa Quân sự, Võ thuật, TDTT làm nòng cốt, cùng với cán bộ các phòng chức năng chuyên môn đề tham gia vận hành hoạt động của CLB võ thuật theo quy chế đã được xây dựng và ban hành. Đồng thời còn lựa chọn được nội dung và xây dựng được hai chương trình giảng dạy, cùng tiến trình biểu tập luyện của 02 môn võ Taekwondo và Karatedo với thời lượng là 180 tiết. Cấu trúc và thời lượng của chương trình môn học đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật, cung cấp cho sinh viên các kỹ năng vận động các môn võ thuật theo sở thích, nâng cao sức khỏe, nâng cao trình độ võ thuật nghiệp vụ và hình thành thói quen tập luyện.

3. Luận án đã đánh giá hiệu quả hoạt động theo mô hình CLB võ thuật trước và sau thực nghiệm đã cho kết quả: Về thể chất, các chỉ số hình thái đều tăng trưởng có sự khác biệt rõ rệt với P<0.05 - 0.001; Về kết quả học tập môn GDTC sau khi kết thúc 02 học kỳ năm học 2019 - 2020, kết quả so sánh điểm đánh giá môn học GDTC của nhóm thực nghiệm với nhóm không tham gia CLB võ thuật cũng cho kết quả: Nhóm thực nghiệm có tỷ lệ học viên đạt điểm khá, giỏi đều cao hơn hẳn nhóm không tham gia CLB; về đánh giá mức độ hài lòng của học viên sau khi tham gia CLB cho thấy, có 100% học viên hài lòngrất hài lòng.

Kết quả nghiên cứu trên chính là những đóng góp mới của luận án, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đóng góp vào khoa học chuyên ngành. Việc xây dựng mô hình CLB võ thuật theo đặc thù của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân cùng với việc xây dựng chương trình giảng dạy hai môn võ Karatedo và Taekwondo cho học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân theo hướng phát triển các năng lực, trình độ võ thuật để đáp ứng yêu cầu công tác của người chiến sĩ công an nhân dân khi ra trường.

Với kết quả nghiên cứu trên, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 7/7.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202301/Images/image005-20230110101439-e.jpg

                                                   GS.TS Lê Quý Phượng – Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị

Thay mặt Hội đồng, GS.TS Lê Quý Phượng - Chủ tịch Hội đồng đã công bố Quyết nghị của Hội đồng, nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục. Hội đồng đánh giá đề nghị cơ sở đào tạo Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho NCS Đào Trung Tú.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202301/Images/image007-20230110101455-e.jpg

                                                   NCS chụp hình lưu niệm với người hướng dẫn và các thành viên Hội đồng