Chiều ngày 29/12/2022, tại Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, NCS Ngô Kiên Trung đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường với đề tài “Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu xã hội”, chuyên ngành : Giáo dục học, mã số: 9140101, dưới sự hướng dẫn kho học của: PGS. TS Phạm Thị Lệ Hằng và GS. TS Lê Nguyệt Nga.

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ NCS Ngô Kiên Trung có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image001-20221231013325-e.jpg

                                                                       Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp trường.

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm có 7 thành viên: GS.TS Lê Quý Phượng,  Trường Đại học TDTT TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Châu Vĩnh Huy (Trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM), Phản biện 1; TS Trần Trung (Trường ĐH TDTT Bắc Ninh), Phản biện 2; TS Nguyễn Thị Mỹ Linh (Trường ĐH TDTT TP. HCM), Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn (Trường ĐH Quy Nhơn); TS Hà Minh Dịu (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và PGS.TS Lưu Thiên Sương (Trường ĐH TDTT TP.HCM), Thư ký Hội đồng.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image003-20221231013504-e.jpg

                                          NCS Ngô Kiên Trung trình bày kết quả nghiên cứu luận án Tiến sĩ trước Hội đồng.

Với đề tài “Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu xã hội”,  Luận án Tiến sĩ NCS Ngô Kiên Trung được Hội động bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường đánh giá như sau:

1. Luận án đã lựa chọn được bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.  Kết quả đánh giá chung cho toàn bộ chương trình đào tạo ngành giáo dục thể chất đạt 4.05 điểm/7 điểm. Tuy nhiên còn có nhiều tiêu chí, chỉ đạt ở mức khá, mức trung bình và dưới trung bình như: tiêu chí 1.3, tiêu chí 9.2, tiêu chí 9.3, tiêu chí 10.1, tiêu chí 11.1, tiêu chí 11.3.

2. Luận án đã lựa chọn được 05 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí đánh giá phẩm chất và năng lực của cử nhân ngành giáo dục thể chất ra trường đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Kết quả đánh giá của các Nhà sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo cho thấy, hầu hết các tiêu chuẩn có điểm trung bình đạt mức độ tốt và rất tốt, về tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn nghiệp vụ, thì điểm trung bình đạt ở mức khá. Kết quả lấy ý kiến của người sử dụng lao động về chất lượng sinh viên thực tập những nội dung được người sử dụng lao động đánh giá cao là: Chấp hành tốt nội quy, thực hiện tốt giờ giấc làm việc; Thái độ giao tiếp với cán bộ, viên chức nơi thực tập; Ý thức bảo vệ của công, Tích cực trong công việc, Năng lực về ngoại ngữ, Năng lực về tin học, Tinh thần ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt điểm từ 3.80 đến 4.45;  Vận dụng tốt các kỹ năng mềm trong quá trình thực hiện công việc; Kiến thức chuyên ngành đào tạo; Năng lực dạy học; Tự tin vào khả năng của bản thân; Hoàn thành công việc được giao đạt điểm từ 3.25 đến 3.30. Kết quả đánh giá của cựu sinh viên khoa giáo dục thể chất ra trường từ khóa Đại học 36 đến khóa Đại học 41 về quá trình tổ chức đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất cho thấy hầu hết các tiêu chí đều được đánh giá cao. Về thực tập nghiệp vụ sư phạm: Cần bổ sung các môn như Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên hay môn thực hành sư phạm để trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên trước khi đi thực tập nghiệp vụ sư phạm; cần cung cấp kĩ năng nghề nghiệp, kĩ năng mềm để đáp ứng nhu cầu xã hội và đơn vị tuyển dụng.

3. Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn luận án đã đề xuất được chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất với chuẩn đầu ra bao gồm:  Phẩm chất; Năng lực chung; Năng lực chuyên môn; Năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở chuẩn đầu ra luận án cải tiến chương trình đào tạo theo định hướng phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu của người học và người sử dụng lao động.

Hội đồng đã họp kín và đánh giá cao kết quả Luận án Tiến sĩ của NCS Ngô Kiên Trung. Thay mặt Hội đồng, GS.TS Lê Quý Phượng đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên và ra Quyết nghị đối với Luận án Tiến sĩ  với đề tài “Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu xã hội” của NCS Ngô Kiên Trung đáp ứng đầy đủ của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành : Giáo dục học, với số phiếu tán thành là 7/7 đạt tỷ lệ 100% từ các thành viên trong Hội đồng.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image005-20221231013556-e.jpg

                  Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường chụp ảnh lưu niệm cùng Cán bộ hướng dẫn và NCS Ngô Kiên Trung.

                                                                                    Bài & ảnh: QTH