Chiều ngày 09/06/2020, Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh (ĐH TDTT TP. HCM) tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Mai Thế Anh với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát triển thể thao giải trí ở tỉnh Bình Định”; Ngành: Giáo dục học, mã số: 9140101 dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Bùi Trọng Toại và PGS.TS Lê Thiết Can.

Tới dự buổi bảo vệ có PGS.TS Trần Hồng Quang – Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Thanh Bình – P. Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, cùng đông đảo các trưởng phòng, khoa, bộ môn và gia đình, bạn bè của NCS Mai Thế Anh.

Media/29_TH1043/Images/image0011aef254c-6-e.jpgHội đồng chấm  Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Mai Thế Anh

Hội đồng đánh giá gồm có 07 thành viên: PGS.TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trịnh Hữu Lộc, Phản biện 1; PGS. TS Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Phản biện 2; TS. Nguyễn Duy Quyết, Phản biện 3, cùng 02 Ủy viên Hội đồng: PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Phương và TS. Hoàng Hà và TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Ủy viên thư ký.

Media/29_TH1043/Images/image00309da054d-f-e.jpg

NCS Mai Thế Anh trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Media/29_TH1043/Images/image005660e3bc6-d-e.jpg

Phản biển Hội đồng chấm luận án đọc nhận xét đánh giá luận án

Sau khi nghe NCS Mai Thế Anh trình bày tóm tắt kết quả luận án “Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát triển thể thao giải trí ở tỉnh Bình Định”, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Ngành: Giáo dục học, mã số: 9140101 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Đặng Hà Việt - Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Media/29_TH1043/Images/image007c6555176-3-e.jpg

PGS. TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch HĐ chấm luận án tiến sĩ cấp trường công bố Quyết nghị trước Hội đồng

Media/29_TH1043/Images/image00996835157-9-e.jpg

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Mai Thế Anh

Media/29_TH1043/Images/image01144b8d7c9-5-e.jpg

Hội đồng chấm luận án, Cán bộ hướng dẫn khoa học cùng khách mời chụp hình lưu niệm với NCS Mai Thế Anh

 Kết thúc buổi bảo vệ, Luận án của NCS Mai Thế Anh đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Mai Thế Anh xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. HCM cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành : Giáo dục học cho NCS Mai Thế Anh. 
                                                                 Bài&ảnh : Trung tâm TT-TV