Chiều ngày 24/07, tại Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh, NCS Đào Chánh Thức đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường với đề tài “Xây dựng mô hình câu lạc bộ TTGT cho sinh viên trường Đại học An Giang tỉnh An Giang”, chuyên ngành : Giáo dục học, mã số : 9140101,  dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TS Huỳnh Trọng Khải và PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc.

Buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ NCS Đào Chánh Thức có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao, Nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Media/29_TH1043/Images/image0013e817e99-6-e.jpg

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp trường

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường gồm có 7 thành viên: PGS.TS Đặng Hà Việt – Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. HCM, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Văn Phúc (Trường ĐH TDTT Bắc Ninh), Phản biện 1; PGS.TS Phạm Thị Lệ Hằng (Trường ĐH Sư phạm TP. HCM), Phản biện 2; TS Nguyễn Thị Mỹ Linh (Trường ĐH TDTT TP. HCM), Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là PGS. TS Đỗ Hữu Trường (Trường ĐH TDTT Bắc Ninh); TS Lê Tấn Đạt (Trường ĐH TDTT Đà Nẵng) và PGS.TS Lưu Thiên Sương (Trường ĐH TDTT TP.HCM), Thư ký Hội đồng.

Media/29_TH1043/Images/image003db476395-d-e.jpg

NCS Đào Chánh Thức trình bày kết quả nghiên cứu luận án Tiến sĩ trước Hội đồng

Với đề tài “Xây dựng mô hình câu lạc bộ TTGT cho sinh viên trường Đại học An Giang tỉnh An Giang”,  Luận án Tiến sĩ NCS Đào Chánh Thức được Hội động bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường đánh giá như sau:

- Luận án là một công trình nghiên cứu độc lập, kết quả nghiên cứu đã giải quyết được các nhiệm vụ chính của đề tài là đánh giá khá toàn diện về thực trạng các loại hình hoạt động TTGT ở An Giang và Trường Đại học An Giang, qua đó xây dựng mô hình CLB TTGT cho sinh viên.

- Luận án đã xác định độ tin cậy của phiếu điều tra, khảo sát về 2 vấn đề mức độ hài lòng và các yếu tố ảnh hưởng (là thước đo đánh giá hiệu quả của mô hình CLB TTGT). Qua đó đã xây dựng 13 tiêu chí đánh giá về mức độ ảnh hưởng và 5 tiêu chí đánh giá về mức độ hài lòng. Đồng thời còn xác định 12 nhóm tiêu chí với 49 nội dung xác định mô hình CLB TTGT của Trường Đại học và quy trình tổ chức thành lập CLB TTGT;

- Luận án đã xây dựng mô hình hoạt động của CLB TTGT trong trường ĐHAG theo hình thức xã hội hóa đáp ứng yêu cầu người tham gia. 

- Kết quả thực nghiệm đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình CLB TTGT trong trường đại học An Giang khi cả hai nhóm thực nghiệm đều có mức độ ảnh hưởng tích cực về các tiêu chí đánh giá sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội và sức khỏe thể chất vượt trội so với nhóm đối chứng sau thực nghiệm với 10/12 chỉ số có sự khác biệt với P< 0.02 – 0.001.

Media/29_TH1043/Images/image005667b0dbd-b-e.jpg

PGS.TS Đặng Hà Việt – Chủ tịch Hội đồng công bố Quyết nghị tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

Hội đồng đã họp kín và đánh giá cao kết quả Luận án Tiến sĩ của NCS Đào Chánh Thức. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Đặng Hà Việt đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên và ra Quyết nghị đối với Luận án Tiến sĩ  với đề tài “Xây dựng mô hình câu lạc bộ TTGT cho sinh viên trường Đại học An Giang tỉnh An Giang”  của NCS Đào Chánh Thức đáp ứng đầy đủ của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành : Giáo dục học, với số phiếu tán thành là 7/7 đạt tỷ lệ 100% từ các thành viên trong Hội đồng.

Media/29_TH1043/Images/image00792c05a8d-a-e.jpg

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường chụp ảnh lưu niệm cùng Cán bộ hướng dẫn và NCS Đào Chánh Thức

                                                             Bài & ảnh: Trung tâm TT-TV