Ngày 04/06/2020, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh ( ĐH TDTT TP.HCM) tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Minh Cường với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Phú Yên”, Ngành: Giáo dục học, mã số: 9140101 do PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến và TS Lê Hồng Sơn là cán bộ hướng dẫn khoa học.

Tới dự buổi bảo vệ có PGS.   TS Đặng Hà Việt Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Trần Hồng Quang – Nguyên Phó Hiệu trưởng nhà trường; PGS. TS Lê Thiết Can – nguyên Phó Hiệu trưởng, cùng đông đảo các trưởng phòng, khoa, bộ môn và gia đình, bạn bè của NCS Nguyễn Minh Cường.

Hội đồng đánh giá luận án cho NCS Nguyễn Minh Cường gồm có 7 thành viên: GS.TS Lê Quý Phượng làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc – phản biện 1; TS Lê Anh Thơ – Phản biện 2, PGS. TS Lê Ngọc Trung – Phản biện 3, cùng 2 ủy viên: TS Nguyễn Thanh Bình, PGS.TS Hà Quang Tiến và Thư ký HĐ: PGS.TS Lưu Thiên Sương.

Media/29_TH1043/Images/image001942c0a31-5-e.jpg

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường

Media/29_TH1043/Images/image00388c7a3a1-6-e.jpg

NCS Nguyễn Minh Cường trình bày kết quả nghiên cứu luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất của Trường Đại học Phú Yên” được Hội đồng chấm luận án tiến sĩ có Quyết nghị như sau:

1. Đánh giá thực trạng công tác GDTC của Trường Đại học Phú Yên trong giai đoạn 2010 – 2015.

Qua tổng hợp tài liệu và phỏng vấn chuyên gia, luận án xác định được 12 tiêu chí đánh giá thực trạng công tác GDTC của Trường Đại học Phú Yên trong giai đoạn 2010 – 2015. Nghiên cứu đã tiến hành mô tả, kiểm tra độ tin cậy của các tiêu chí thông qua phân tích Cronbach Alpha. Kết quả đo lường thực trạng về sự quan tâm của lãnh đạo và chất lượng quản trị đối với công tác GDTC; nguồn nhân lực phục vụ công tác GDTC; thực hiện chương trình giảng dạy; đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

2.  Xây dựng một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC Trường Đại hoc  Phú Yên.

Trên cơ sở các vấn đề pháp lý, thực tiễn, các nguyên tắc và tham khảo ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, luận án đề xuất 13 giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC Trường Đại học Phú Yên (gồm 82 nội dung, thông qua phỏng vấn loại bỏ 36 nội dung còn lại 46 nội dung). Luận án tiến hành xây dựng mục đích, nội dung, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể cho từng giải pháp.

3. Đánh giá hiệu quả thực nghiệm một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC Trường Đại học Phú Yên

Luận án tiến hành mô tả tổ chức thực nghiệm. Kết quả triển khai các giải pháp vào thực tiễn công tác GDTC của trường Đại học Phú Yên kết quả sau thực nghiệm cho thấy: thành tích các test đánh giá thể lực và xếp loại thể lực theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT và đánh giá của SV về các mục hỏi về hoạt động học tập tốt hơn trước thực nghiệm. Qua đó cho thấy hiệu quả các giải pháp của luận án góp phần nâng cao chất lượng công tác GDTC Trường Đại học Phú Yên.

Media/29_TH1043/Images/image0055447798d-0-e.jpg

GS.TS Lê Qúy Phượng – Chủ tịch HĐ chấm luận án tiến sĩ cấp trường đọc Quyết nghị trước Hội đồng

Với những đóng góp của luận án, Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đưa ra quyết nghị với 7/7 thành viên đồng ý và trân trọng đề nghị Trường Đại học TDTT TP.HCM công nhận học vị tiến sĩ cho NCS nguyễn Minh Cường.

Media/29_TH1043/Images/image007b4bdb9d0-c-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image009860666a6-2-e.jpg

Lãnh đạo, nguyên lãnh Trường Đại học TDTT TPHCM và Trường Đại học Phú Yên chụp ảnh lưu niệm cùng NCS Nguyễn Minh Cường

                                                                               

 

                                                                       Bài & ảnh : Trung tâm TT-TV