Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường có sự tham dự đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về lĩnh vực thể dục thể thao cùng bạn bè, đồng nghiệp và người thân của nghiên cứu sinh.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/img-6796jpg-20211229051013-e.jpgHội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường

Hội đồng đánh giá luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS Đặng Hà Việt – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc – Phản biên 1, TS Nguyễn Thanh Bình – Phản biện 2, PGS. TS Nguyễn Quang Sơn – Phản biện 3, cùng 2 ủy viên: TS Nguyễn Thị Gấm, TS Nguyễn Văn Hòa và TS Nguyễn Thị Mỹ Linh  - Thư ký Hội đồng.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/img-6809jpg-20211229051410-e.jpg

NCS Nguyễn Văn Thái trình bày kết quả nghiên cứu luận án tiến sĩ trước Hội đồng

Sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Thái  trình bày tóm tắt kết quả luận án; Hội đồng đã nghe ý kiến của 03 phản biệnbản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về luận án; các câu hỏi của thành viên Hội đồng và phần trả lời câu hỏi của NCS.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án “Nghiên cứu xây dựng chương trình một số môn thể thao tự chọn cho sinh viên khối các trường thuộc đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” của NCS Nguyễn Văn Thái đã có những đóng góp mới cụ thể như sau:

1. Luận án đã đánh giá được thực trạng thực hiện chương trình giáo dục thể chất (GDTC) giờ tự chọn của các trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM thông qua 10 tiêu chí cho thấy bức tranh tổng thể của 03 trường trực thuộc: Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2. Luận án đã xây dựng được chương trình giáo dục thể chất tự chọn 03 môn bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông với nội dung và cách thức tổ chức thực hiện chi tiết, có thể áp dụng tại các trường, khoa thành viên. Với thiết kế các môn học mới này đã góp phần đáp ứng sở thích và nhu cầu của sinh viên cũng như mục tiêu đa dạng hóa giáo dục của Đại học Quốc gia TPHCM.

3. Luận án tiến hành thực nghiệm sư phạm sau 45 giờ học ở 03 môn cho thấy thể lực của nhóm thực nghiệm tăng và tốt hơn so với nhóm đối chứng có ý nghĩa thống kê. Đồng thời sinh viên thể hiện sự hài lòng của mình sau khi tham gia môn học và được CB, GV đánh giá tích cực về tính tự giác và tự giác cao hơn sau khi thực nghiệm. Qua đó, thể hiện tính hiệu quả của chương trình GDTC môn tự chọn đã xây dựng đối với sinh viên.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/img-6796jpg-20211229051013-e.jpg

PGS.TS Đặng Hà Việt – công bố Quyết nghị của Hội đồng đối với NCS Nguyễn Văn Thái

Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/img-6936jpg-20211229051748-e.jpg

NCS Nguyễn Văn Thái tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ hướng dẫn và các thành viên Hội đồng

Với kết quả nghiên cứu của luận án, Hội đồng đánh giá luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đóng góp vào khoa học chuyên ngành, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất cho các trường thuộc khối Đại học Quốc gia TP.HCM. Các kết quả mới của luận án có giá trị khoa học và thực tiễn trong công tác giáo dục thể chất của Đại học Quốc gia TP.HCM và không trùng lắp với các công trình đã được công bố trước đây. Hội đồng thống nhất thông qua với 7/7 phiếu tán thành và đề nghị Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM, cơ sở đào tạo cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Thái.

Bài & ảnh: Trung tâm TTTL