Media/29_TH1043/FolderFunc/202207/Images/image001-20220727025224-e.jpg

                                  Đoàn Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp hình lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ.

Tham dự buổi công bố có Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng, Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn; Bà Nguyễn Thị Thu Giang, P. Trưởng phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng, Thanh tra Bộ, P. Trưởng đoàn; Bà Phạm Thị Thu Hà, Thanh tra viên chính, Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng, Thanh tra Bộ, thành viên; Ông Đào Công Trí, Thanh tra viên chính, Phòng Thanh tra Hành chính và Chống tham nhũng, Thanh tra Bộ, thành viên.

Về phía Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh có sự tham dự của TS Nguyễn Thanh Bình, P.Bí thư Đảng ủy, P. Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. TS Vũ Việt Bảo, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Hồ Hải, Chủ tịch Công đoàn trường; Ths Lỗ Thị Thảo, Kế toán trưởng cùng trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc trường.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202207/Images/image003-20220727025847-e.jpg

               Đoàn Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch & Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cán bộ quản lý tại buổi công bố Quyết định.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202207/Images/image005-20220727025958-e.jpg

                         Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định và phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đoàn thanh tra, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Quyết định số 110/QĐ-TTr ngày 19/07/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công; trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019 – 2020 – 2021 tại Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn Thanh tra, quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành thanh tra và thống nhất lịch làm việc với Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị được thanh tra. Ông  khẳng định : Đây là đợt Thanh tra thường xuyên, đã có kế hoạch và gửi về trường từ đầu năm 2022.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202207/Images/image007-20220727030059-e.jpg

                         TS Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi công bố Quyết định.

TS Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường thống nhất với chương trình, kế hoạch và thời gian, nội dung làm việc do Trưởng đoàn thanh tra nêu. Phó Hiệu trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cử nhân sự làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong quá trình làm việc.