Đơn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS VŨ ĐÌNH MAI      Trường Đại học TDTT TP. HCM: Tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Đình Mai      THAY ĐỔI THỜI GIAN THI TUYỂN SINH CAO HỌC KHÓA 24 NĂM 2019      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 10/06 – 15/06/2019 (Lưu hành nội bộ)      Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ giáo dục học khóa 22 đợt tháng 6 năm 2019.      Tình hình thực hiện ba công khai năm 2017      Đề án tuyển sinh năm 2019      THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN NCS PHẠM HÙNG MẠNH      Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Phạm Hùng Mạnh.    
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - 43 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ nhưng đầy lòng nhiệt huyết; sự chịu đựng, lòng tin hướng đến tương lai của những ngày mới thành lập cách đây 43 năm chưa hề phai nhạt..
Tin tức > THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN TRUNG KIÊN
NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án:Xây dựng chương trình đào tạo Hướng dẫn viên Aerobic tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
Nghành:     Giáo dục học.       Mã số:        9140101
Nghiên cứu sinh:            Nguyễn Trung Kiên
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
                                      1. PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến
                                      2. GS.TS     Nguyễn Xuân Sinh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
 
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Thông qua nghiên cứu định tính và định lượng, luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí, thang đo về đánh giá thực trạng nhu cầu học tập và công tác giảng dạy Aerobic của TP.HCM và một số tỉnh phía Nam có tính khoa học, đủ độ tin cậy:
Bảng hỏi về thực trạng và nhu cầu học tập Aerobic, kết quả khảo sát 874 học viên cho thấy nhu cầu học tập rất lớn, 86% muốn nâng cao trình độ và xem đây là một nghề để có thể tìm ra nguồn thu nhập chính.
Bảng hỏi về đánh giá khả năng giảng dạy của Hướng dẫn viên Aerobic gồm 19 tiêu chí, được cấu trúc từ 4 nhóm nhân tố:
- Tính cách của Hướng dẫn viên: 5 tiêu chí
- Kỹ năng thực hành giảng dạy của Hướng dẫn viên: 6 tiêu chí
- Phong cách giảng của Hướng dẫn viên: 4 tiêu chí
- Các yêu cầu của Hướng dẫn viên: 4 tiêu chí.
2. Luận án đã xây dựng thành công chương trình đào tạo Hướng dẫn viên Aerobic gồm 4 cấp độ với chuẩn đầu ra, cấu trúc, nội dung, thời lượng và tỷ lệ giữa các module chuyên đề phù hợp. Mỗi cấp độ tương ứng với đối  giảng dạy mầm non (cấp độ 1), tiểu học (cấp độ 2), trung học cơ sở (cấp độ 3) và trung học phổ thông (cấp độ 4):
Cấp độ 1: 150 tiết (45 tiết lý thuyết, 95 tiết thực hành và 10 tiết kiểm tra)
Cấp độ 2: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 80 tiết thực hành và 10 tiết kiểm tra)
Cấp độ 3: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 70 tiết thực hành và 20 tiết kiểm tra)
Cấp độ 4: 150 tiết (60 tiết lý thuyết, 70 tiết thực hành và 20 tiết kiểm tra)
Đề tài đã tổ chức thực nghiệm tại Trường Đại học TDTT TP.HCM trong thời gian 3 năm (2014-2016) với tổng số là 482 học viên ở 4 cấp độ.
3. Qua thực nghiệm tại các khóa đào tạo thí điểm, luận án đánh giá được hiệu quả chương trình đào tạo HDV Aerobic các cấp tại Trường Đại học TDTT TP.HCM qua 2 tiêu chí: Chất lượng của khóa học (thông qua kết quả học tập) và Sự hài lòng của người học (thông qua ý kiến phản hồi của người học).
Về chất lượng khóa học: Cấp độ 1 có 232 người tham gia (3.02% đạt xuất sắc, 9.05% đạt giỏi, 46.12% đạt khá và 41.81% đạt trung bình); Cấp độ 2 có 168 người tham gia (5.35%đạt xuất sắc, 10.12% đạt loại giỏi, 50% đạt loại khá và 34.52% đạt loại trung bình); Cấp độ 3 có 58 người tham dự (3.45% đạt xuất sắc, 20.69% đạt giỏi, 62.07% đạt khá và 13.79 đạt trung bình); Cấp độ  4 có 58 người tham dự (4.17% đạt xuất sắc, 20.83% đạt giỏi, 29.17% đạt khá và 45.83% đạt trung bình).
Về sự hài lòng của người học: 100% phản hồi của người học cho thấy cấu trúc chương trình phù hợp, đáp ứng nhu cầu người học, nội dung phong phú, đa dạng và kiến thức sâu, rộng, cách kiểm tra, đánh giá thi kết thúc phù hợp ở cả 4 cấp độ. Đồng thời, luận án tiến hành khảo sát 30 nhà quản lý, sử dụng lao động, kết quả 100% nhận định chương trình cập nhật kiến thức của các nước trên thế giới, bổ sung những kiến thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, chương trình rất có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đánh giá cao sản phẩm đào tạo (điểm đánh giá >4.0 trong thang Linkert).
Tom-tat-LATS-Nguyen-Trung-Kien.doc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2018

Cán bộ hướng dẫn 1

 
 
PGS.TS Nguyễn Tiên Tiến

Cán bộ hướng dẫn 2

 
  
GS.TS Nguyễn Xuân Sinh

Nghiên cứu sinh

 
 
ThS. Nguyễn Trung Kiên
 
 
SUMMARY OF NEW DISTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS
 
Thesis name: Design the Aerobic Instructor program at Ho Chi Minh City  University of Sports
Major:         Education                      Code:          9140104
Doctoral Student:                    Nguyen Trung Kien
Research Advisor:                   Associate Prof. PhD.Nguyen Tien Tien
                                      Prof. PhD. Nguyen Xuan Sinh
Institution:  Ho Chi Minh City University of Sport
New contributions of the thesis:
  1. Through qualitative and quantitative research, the thesis has designedvalidity questionnairs and scales for assessing the current status of learning and teaching needs of aerobics in Hochiminh City and some southern provinces:
A questionnaire on the status and needs of aerobic study:  the results of the 874 learners survey show that the demand for learning is very high, 86% want to improve their skills and see it as a profession to find the main source of income.
The Aerobic Instructor’s teaching assessmentscales consists of 19 criteria, structured in four factors:
- Characteristics of the Instructor: 5 criterias
- Practical teaching skills of the Instructor: 6 criterias
- Guides stylethe Instructor: 4 criterias
- Requirementsthe Instructor: 4 criterias
2.  The thesis has successfully developed the aerobic instructor training program, which consists of 4 levels with the outcome standards, structure, content, duration and proportion of appropriate modules. Each level corresponds to the teaching of kindergarten (level 1), elementary school (level 2), midle school (level 3) and high school (level 4).
Level 1: 150 hours (45 hours theory, 95 hours practice, 10 hours exam)
Level 2: 150 hours (60 hours theory, 80 hours practice, 10 hours exam)
Level 3: 150 hours (60 hours theory, 70 hours practice, 20 hours exam)
Level 1: 150 hours (60 hours theory, 70 hours practice, 20 hours exam)
The thesis was organized experimentally at Hochiminh City University of Sports for a period of 3 years (2014-2016) with a total of 482 students at 4 levels.
3. Through experiments at the pilot training, the thesis assessed the effectiveness of the aerobic training program via two criteria: learning outcomes) and learner satisfaction (through feedback from learners).
Learning outcome: 232 participants at level 1 (3.02% excellent, 9.05% very good, 46.12% good and 41.81% average); Level 2 had 168 participants (5.35% excellent, 10.12% very good, 50% good and 34.52% average); Level 3 had 58 participants (3.45%c, 20.69% very good, 62.07% good and 13.79 average); Level 4 had 58 participants (4.17%v, 20.83% very good, 29.17% good and 45.83% average).
Learner satisfaction: 100% of learners' feedback shows that the program structure is suitable, meeting the needs of learners, content is rich, diverse and deep knowledge, the exam is suitable at 4 levels. At the same time, the thesis survey of 30 managers and employers, the results of 100% of the program update the knowledge of countries around the world, supplement and improve the appropriate knowledge, the program is very effective and suitable for training and participants (evaluation score> 4.0 on the Linkert scale).
Ho Chi Minh City, September 09th 2018
         First Advisor    Second Advisor PhD. Candidate
 
 
Assoc Prof. PhD. Nguyen Tien Tien Prof. PhD. Nguyen Xuan Sinh  Nguyen Trung Kien
 Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
37%
 
62%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 2.159.934
  • Đang online : 173
  • Hôm nay: 282
  • Hôm qua: 933
  • Tuần này : 1.215
  • Tháng này : 166.260
  • Tháng trước : 191.444