TIN TỨC NỔI BẬT
Ngành Quản lý Thể dục thể thao: Hướng đi mới cho các bạn trẻ
18/05/2020

Ngành Quản lý Thể dục thể thao: Hướng đi mới cho các bạn trẻ

Người làm công tác quản lý Thể dục thể thao (TDTT) là người nắm vững những kỹ năng và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những trí thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT

Dâng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Dâng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Trường ĐH Thể dục thể thao TP. HCM: Dâng hoa tưởng niệm nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

18/05/2020
Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM: tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế về Thể thao, Giáo dục thể chất và Phát triển thế hệ trẻ (Sport, Physical Education & Youth development).

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM: tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế về Thể thao, Giáo dục thể chất và Phát triển thế hệ trẻ (Sport, Physical Education & Youth development).

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM: tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế về Thể thao, Giáo dục thể chất và Phát triển thế hệ trẻ

14/04/2020