THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI VÀ TOÀN VĂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN THANH BÌNH      Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hùng      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 05/02 - 10/02/2018 (Lưu hành nội bộ)      Trường ĐH TDTT TP.HCM: Dâng hoa kỷ niệm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018)      Hồ sơ thực tập các khóa 37      Đơn đăng ký xét tuyển năm 2017      Chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học TDTT Tp.HCM      Trường Đại học TDTT TP. HCM: Lễ xuất quân Chiến dịch Xuân tình nguyện 2018      THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS NGUYỄN THANH HÙNG      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 29/01- 03/02/2018 (Lưu hành nội bộ)   
Thông báo > Thông báo :Kế hoạch bảo vệ khóa luận cho sinh viên khóa 36
 
THÔNG BÁO
V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ khóa luận cho sinh viên khóa 36

Căn cứ kế hoạch học tập của sinh viên đại học chính quy khóa 36;
Căn cứ Điều 24 và 25 của quy định đào tạo đại học chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Đại học TDTT TPHCM về việc thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khóa luận và chấm khóa luận (Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TDTTHCM ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TPHCM);
Ban giám hiệu Trường thông báo đến các Khoa và Bộ môn về kế hoạch bảo vệ khóa luận sinh viên khóa 36 như sau:
I. Thời gian thực hiện:
1- Nộp khóa luận và tóm tắt khóa luận: (Theo kế hoạch của khoa)
Số lượng: 05 bộ
Địa điểm: Khoa GDTC, HLTT, YS TDTT, QL TDTT.
2- Tổ chức chấm khóa luận:
Thời gian: Ngày 06 – 07/06/2017
Địa điểm: (Theo kế hoạch của khoa)
II. Hội đồng chấm Khóa luận:
Số lượng thành viên Hội động bảo vệ khóa luận gồm 3 người: 01 Chủ tịch Hội đồng; 01 Ủy viên và 01 Ủy viên Thư ký do Khoa đề xuất và được sự chấp thuận của Ban giám hiệu.
- Điều kiện giảng viên tham gia Hội đồng bảo vệ khóa luận phải có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Số lượng Hội đồng bảo vệ khóa luận của từng Khoa tùy thuộc vào số lượng sinh viên được làm khóa luận (khoảng 20 khóa luận/Hội đồng).
III. Triển khai thực hiện:
1. Đối với Khoa:
- Các Khoa mời cán bộ - giảng viên của các đơn vị Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn tham gia Hội đồng bảo vệ khóa luận và tham gia phản biện (mỗi giảng viên phản biện tối đa 2 khóa luận).
+ Các Khoa làm đề xuất thành viên Hội đồng bảo vệ khóa luận bằng văn bản và gửi về Phòng Đào tạo.
+ Các Khoa lập danh sách đề xuất phân công giáo viên phản biện cho các khóa luận.
- Các Khoa thông báo kế hoạch: thời gian, địa điểm và danh sách sinh viên theo từng Hội đồng.
Các đề xuất Hội đồng, danh sách phân công phản biện xin gửi về Phòng đào tạo chậm nhất 15h ngày 23/05/2017. (Đ/c Thủy)
2. Bộ môn:
- Trưởng Bộ môn có trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc các giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận thuộc đơn vị theo đúng kế hoạch.
- Giáo viên bộ môn hướng dẫn khóa luận chủ động hướng dẫn và đôn đốc sinh viên thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
3. Phòng Đào tạo:
- Phòng Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp danh sách các Hội đồng bảo vệ khóa luận do các Khoa đề xuất.
- Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức bảo vệ khóa luận.
4. Trung tâm thông tin tư liệu:
- Phối hợp các đơn vị đưa tin về kế hoạch bảo vệ khóa luận lên website trường.
5. Phòng hành chính quản trị:
Có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về hội trường, âm thanh, máy chiếu để các Hội đồng làm việc,…
6. Phòng tài vụ:
- Phối hợp phòng Đào tạo chuẩn bị kinh phí cho các Hội đồng bảo vệ khóa luận làm việc và thanh quyết toán kinh phí theo quy định.
7. Sinh viên khóa 36:
- Sinh viên theo dõi các thông báo, kế hoạch thực hiện khóa luận, đảm bảo triển khai kịp thời đúng kế hoạch. Mọi sự chậm trễ sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.
Đề nghị các đơn vị có liên quan và sinh viên khóa 36 thực hiện thông báo./.
Trân trọng./.
 
 

       KT.HIỆU TRƯỞNG

      PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
             (Đã ký )
  
PGS.TS Trần Hồng Quang
 


Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
39%
 
60%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 1.549.419
  • Đang online : 91
  • Hôm nay: 277
  • Hôm qua: 1.212
  • Tuần này : 4.871
  • Tháng này : 103.107
  • Tháng trước : 94.189