Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tạng:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nữ vận động viên chạy 100m cấp cao Việt Nam”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2022.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

                                                                   PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT