THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thời gian tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Thị Mỹ Hoa:

Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng trò chơi vận động nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động giáo dục thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian cũ: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 01 năm 2022 (Báo Thể thao và Văn hóa số 6 (6710) ngày 10/01/2022).

Thời gian mới: 8 giờ 30 ngày 26 tháng 01 năm 2022.

Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

                                                                   PHÒNG ĐT,QLKH&HTQT