Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho 03 nghiên cứu sinh:

  1. Nguyễn Nam Phú

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho nam vận động viên đội tuyển điền kinh trẻ chạy cự ly dài 15-17 tuổi tỉnh Khánh Hòa sau 2 năm tập luyện”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 01 năm 2022.

  1. Phan Thị Mỹ Hoa

Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn ứng dụng trò chơi vận động nâng cao tính tích cực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động giáo dục thể chất tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 21 tháng 01 năm 2022.

  1. Trần Thị Cảng

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng một số tiêu chuẩn giám định hiệu quả huấn luyện thể lực trong thời kỳ chuẩn bị của đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 01 năm 2022.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

                                                                   PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT