THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đào Chánh Thức:

Tên đề tài: Xây dựng mô hình Câu lạc bộ thể thao giải trí cho sinh viên Trường Đại học An Giang – tỉnh An Giang”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 24 tháng 7 năm 2020.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!                               

 

                                                           PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT