THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Trung:

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29 tháng 01 năm 2021.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự!

 

                                  PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT