THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Giáo dục học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thái:

Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ”.

Ngành: Giáo dục học;  Mã số: 9140101.

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2022.

  Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận án tiến sĩ.

  Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính mời các nhà khoa học, người quan tâm tới dự!

 

                                                                   PHÒNG ĐT, QLKH&HTQT