Sáng ngày 20/11/2021 ti Hi trường nhà tp Đa năng, Trường Đại hc TDTT TP.HCM đã long trng t chc “ L KHAI GING NĂM HC 2021-2022 , TRAO BNG TIN SĨ GIÁO DC HC" và gp mt, tri ân các thy giáo, cô giáo nhân k nim 39 năm Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11/1982-20/11/2021

Do nh hưởng ca đại dch COVID – 19, năm nay nhà trường đã t chc bui l bng thc : Trc tiếp và Trc tuyến.

D và ch đạo bui lđồng chí : PGS.TS Lê Anh Tun – V trưởng V Đào to, B Văn Hóa, Th thao và Du lch ; Đồng chí Lương Văn Nhin – Bí thư Đảng y khi cơ s B Văn hóa, Th thao và Du lch; Đồng chí Trn Nht Sinh – Ch tch Công Đoàn khi cơ s B Văn hóa, Th thao và Du lch.

V phía nhà trường có s hin din: PGS. TS Đặng Hà Vit – Bí thư Đảng y, Hiu trưởng nhà trường; TS Nguyn Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng y, Phó Hiu trưởng nhà trường; PGS.TS Vũ Vit Bo – Ch tch Hi đồng trường; Các thy cô giáo đại din cho các đơn v thuc và trc thuc trường.

L Khai ging và trao bng Tiến s đợt tháng 11/2021, nhà trường rt hân hnh được đón tiếp quý thy cô nguyên lãnh đạo nhà trường các thi k : GS.TS Lê Quý Phượng, nguyên Hiu trưởng nhà trường; PGS.TS Lê Thiết Can, nguyên Phó Hiu trưởng nhà trường

Ngay ti “L Khai ging năm hc 2021- 2022, Chào mng k nim 39 năm Ngày Nhà Giáo Vit Nam 20/11 & Trao bng Tiến sĩ giáo dc”, PGS.TS Đặng Hà Vit – Hiu trưởng trường Đại hc Th dc Th thao TP.HCM đã thay mt nhà trường ký kết hp tác vi Tân Tiến sĩ – Doanh nhân Nguyn Thu Hương – Tng Giám đốc Nam Hương Group v vic cho sinh viên nhà trường thc tp ti công ty để phát trin thương hiu cá nhân và gây Qu h tr hc tp, Qu hc bng cho sinh viên nhà trường. Ngoài ra, Tân Tiến sĩ Nguyn Thu Hương vi vai trò Nhà sáng lp Global Sport Management cũng trao tng hc bng cho Ngôi sao th thao thành tích cao ca Trường vi tr giá 100.000.000 đồng.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/hinh1-20211206045859-e.jpg
Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/hinh2-20211206050012-e.jpg
Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/hinh5-20211206050055-e.jpg
Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/hinh7-20211206050129-e.jpg
Media/29_TH1043/FolderFunc/202112/Images/hinh9-20211206050214-e.jpg