Chiều ngày 29/03/2021, Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đặng Anh Kiệt, chuyên ngành Giáo dục học, mã số: 9140101.

Tên đề tài luận án Nghiên cứu giải pháp phát triển thể thao thành tích cao ở tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng 2030”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Lương Thị Ánh Ngọc và TS Âu Xuân Đôn.

Media/29_TH1043/Images/image0018406d9e3-7-e.jpg

Toàn cảnh lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Đặng Anh Kiệt

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường Theo Quyết định số: 06/QĐ-TDTTHCM-ĐT,NCKH&HTQT, ngày 18/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TP. HCM, gồm có 7 thành viên: PGS.TS Đặng Hà Việt, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Phản biện 1; TS Lê Anh Thơ, Phản biện 2; TS Nguyễn Thanh Bình, Phản biện 3; cùng 2 ủy viên Hội đồng là TS Nguyễn Đăng Khánh; TS Lê Ngọc Tâm và PGS.TS Lưu Thiên Sương, Thư ký Hội đồng.

Media/29_TH1043/Images/image003714b3e01-b-e.jpg

NCS Đặng Anh Kiệt trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh Đặng Anh Kiệt trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Media/29_TH1043/Images/image005e6a69676-7-e.jpg

PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt; TS Lê Anh Thơ; TS Nguyễn Thanh Bình, Phản biện đề tài luận án của NCS Đặng Anh Kiệt

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Giáo dục học, mã số, mã số: 9140101, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng – PGS. TS Đặng Hà Việt đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận của luận án:

1. Đã đánh giá được thực trạng phát triển thể thao thành tích cao ở tỉnh An Giang trong  giai đoạn năm 2011- 2016:

Tổng số huấn luyện viên (HLV) TTTTC tính đến năm 2016 tổng cộng là 76 HLV, có trình độ học vấn cao, có bề dày kinh nghiệm, đáp ứng được nhu cầu huấn luyện. Số lượng vận động viên (VĐV) của tỉnh An Giang được gọi tập trung tập huấn và thi đấu cho các đội tuyển quốc gia luôn ở mức cao, đạt tỉ lệ dao động từ 13.75%-20.73% trên tổng số VĐV trẻ và tuyển của tỉnh. Hệ thống đào tạo VĐV của tỉnh An Giang được xây dựng theo 3 tuyến cơ bản: tuyến năng khiếu (trọng điểm và tập trung), tuyến trẻ và tuyến đội tuyển với 21 môn thể thao được chọn để tập trung đầu tư phát triển. Kinh phí cho ngành thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh ở mức tương đối nhưng so với nhu cầu thì còn rất ít, chưa đáp ứng trước sự phát triển, nhu cầu đào tạo huấn luyện TTTTC của tỉnh. đặc biệt sự hạn chế về nguồn kinh phí cho cơ sở vật chất, các hạng mục công trình. Ngoài hai nguồn ngân sách từ địa phương và Trung ương, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch còn tích cực vận động xã hội hóa, tạo nguồn thu được từ xã hội để đầu tư phát triển số môn thể thao mới để nâng cao thành tích thể thao. Cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT được quan tâm đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới, một số công trình đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế. Thành tích của một số môn thể thao trong giai đoạn 2011-2016 rất đáng khích lệ. Đặc biệt năm 2014, trong Đại hội TDTT toàn quốc lần VII tại Nam Định đoàn thể thao An Giang xếp hạng 6/65 toàn đoàn.

2. Đã xác định được 31 giải pháp cụ thể trong 5 nhóm phát triển TTTTC tỉnh An Giang trong giai đoạn năm 2017-2020, định hướng đến năm 2030, gồm: Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách (8 giải pháp); Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực (6 giải pháp); Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất (6 giải pháp); Nhóm giải pháp về phát triển khoa học công nghệ TDTT và tăng cường hợp tác về TTTTC (5 giải pháp); Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền (6 giải pháp).

3. Hiệu quả ứng dụng một số giải pháp phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang trong giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 đem lại kết quả rõ rệt về phát triển hoạt động TTTTC, đặc trưng ở các mặt: Tổng số HLV không tăng nhiều, tuy nhiên sự phân bổ hợp lý hơn, chất lượng cải thiện rõ nét, cụ thể số HLV cao cấp năm 2019 tăng đến 40% so với cùng kì năm 2016; Số lượng VĐV các môn được cân đối hợp lý theo sự phân chia xác định nhóm môn trọng điểm của tỉnh. Công tác bồi dưỡng ươm mầm ban đầu ở tuyến năng khiếu được chú trọng, năm 2019 tăng thêm 9.7% so với năm 2017;Về số môn thể thao chuyên nghiệp được xác định, phân nhóm rõ ràng, thuận tiện cho việc đầu tư phát triển các nhóm môn trọng điểm, quy hoạch phát triển TTTTC. Công tác xã hội hóa cũng được đẩy mạnh, các tổ chức xã hội vào thể thao chuyên đầu tư vào các đội thể thao đều tăng so với giai đoạn trước; Số huy chương đạt được ở các giải thể thao lớn tăng trưởng tốt, nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn thể thao An Giang với 173 VĐV tham gia tranh tài tại 18 môn thể, kết quả toàn đoàn, xếp hạng 06/65 đoàn tham dự, đoạt 67 huy chương (24 HCV – 25 HCB – 18 HCĐ), đạt mục tiêu của các biện pháp đề ra.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án:

Media/29_TH1043/Images/image0071fa9c668-7-e.jpg

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đặng Anh Kiệt

Media/29_TH1043/Images/5-2jpg004c3d92-9-e.jpg

Hội đồng, cán bộ hướng dẫn khoa học chúc mừng nghiên cứu sinh Đặng Anh Kiệt bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường

Media/29_TH1043/Images/image011103819a7-9-e.jpg

Cán bộ hướng dẫn khoa học cùng gia đình chúc mừng NCS Đặng Anh Kiệt

                                       Bài&Ảnh: Trung tâm TT, TV