Hội nghị Công chức, Viên chức Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020.

Hội nghị Công chức, Viên chức Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 – 2020.

Ngày 28/12/2019,Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh (TDTT TP. HCM) long trọng tổ chức Hội nghị Công chức viên chức (CCVC) năm học 2019 – 2020. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2018 - 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

29/05/2020