VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỂ THAO

Văn phòng     :     Tầng 2 - Toà nhà Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thể thao

Điện thoại     :                              
Email                
Viện trưởng   :      PGS.TS. Vũ Việt Bảo

  1. Giới thiệu chung:

Năm 2004, theo quyết định số 168/QĐ của Ủy ban TDTT, về việc thành lập các đơn vị trực thuộc trường, Phòng KHCN được đổi tên thành Trung Tâm NCKH và y học TDTT ( nay là Viện KH&CNTT) Sau 16 năm tiếp nối, xây dựng và phát triển, Viện KH &CNTT ngày càng thể hiện rõ vai trò, chức năng và gánh vác các nhiệm vụ, đặc biệt đã đưa công tác NCKH của Trường đi vào nề nếp, nhiều đề tài cấp Bộ, Thành phố, cấp Trường đã được nghiệm thu và được ứng dụng trong thực tiễn, phục vụ cho công tác đào tạo của trường. Các hoạt động NCKH của sinh viên cũng đã được đẩy mạnh chuẩn hóa về hình thức, nâng chất về nội dung và đã đạt nhiều thành tích đáng kể với: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích giải “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC” và “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của Bộ GD-ĐT, sinh viên của trường luôn là lá cờ đầu về công tác NCKH của sinh viên các trường ĐH TDTT, Khoa GDTC của các trường ĐH trong Toàn quốc, Các thế hệ cán bộ của Viện KH&CNTT từng bước đã, đang và tiếp tục khẳng định mình và trở thành những cán bộ nòng cốt của trường Đại học TDTT TP.HCM.

2.  Chức năng và Nhiệm vụ:

-Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác:

        + Xây dựng kế hoạch, xúc tiến hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học của trường,

        + Chuyển giao kết quả NCKH của trường với các cá nhân tổ chức trong và ngoài trường.

 - Tổ chức xét duyệt đề cương, quản lý và nghiệm thu đề tài các cấp Trường, Khoa và Bộ môn.

- Xây dựng, định hướng và quản lý các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Thành phố và các đề tài liên kết hợp tác Quốc tế theo nghị định thư.


- Quản lý và đề xuất các biện pháp tăng cường hoạt động NCKH sinh viên. Tổ chức hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học, HNKH trẻ.

 - Chủ trì tổ chức hội nghị khoa học Quốc tế, hội thảo; tham mưu cho Hiệu trưởng về Tham gia hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

 - Quản lý, giám sát quá trình tổ chức thu nhập số liệu các đề tài nghiên cứu khoa học sau Đại học;

- Thừa ủy quyền Hiểu trưởng ký các hợp đồng NCKH và chuyển giao công nghệ với các đơn vị ngoài trường;

- Quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất được giao.

3. Cơ cấu tổ chức nhân sự:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Vũ Việt Bảo

Viện trưởng

 

 

2

Lê Thị Mỹ Hạnh

P. Viện trưởng

 

 

3

Bùi Trọng Toại

P. Viện trưởng

 

 

4

Trương Quang Vũ Triết

Giảng viên

0914228666

 

5

Đào Văn Thâu

Giảng viên

0933646490

 

6

Lê Quang Thái

Giảng viên

0925652696

 

7

Trương Thị Có

Chuyên viên

 

 

8

Nguyễn Đức Cường

Giảng viên

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Viện NCKH&CNTT