1. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện do Hiệu trưởng quyết định thành lập có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thông tin – Thư viện.

Trung tâm Thông tin, Thư viện có các chức năng và nhiệm vụ sau:

Quản lý hệ thống dữ liệu trong mạng toàn trường (mạng LAN) và nối mạng với các cơ quan trong và ngoài trường;

Thu nhận, khai thác, xử lý các thông tin từ các nguồn của các Thư viện khác; truy cập thông tin trong nước và quốc tế; phổ biến thông tin trong các lĩnh vực hoạt động TDTT;

Quản lý thư viện, thư viện điện tử của Trường; quản lý các dữ liệu các tài liệu đã được Hội đồng khoa học nghiệm thu và được phép xuất bản;

Quản lý tạp chí khoa học và Công nghệ sau khi xuất bản, phân phối Tạp chí khoa học công nghệ đến các cá nhân và tập thể có liên quan; in ấn và phổ biến các tài liệu giảng dạy, học tập …vv… lưu hành nội bộ trong trường;

Quản lý, quản trị website và cập nhật thông tin hàng ngày trên trang website của trường.

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm ( Tính đến ngày 10/6/2020 )

TT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐT

EMAIL

1

Nguyễn Công Quân

0981825468

 

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

PGĐ

0969226111

 

3

Nguyễn Cảnh Công

CV

0914678368

 

4

Nguyễn Thị Th. Huyền

CV

0902165499

 

5

Lê Hải Đăng

KTV

0989003956

 

6

Lương Th Hoài Phương

CV

0981016279

 

7

Nguyễn Thị Kim Nga

Thư viện

096603250

 

8

Nguyễn Thị Hoa

Thư viên

0989043090

 

9

Nguyễn Thành Minh

CV

0903335709

 

3. Thành tích đã đạt được:

- Tập thể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền và tặng Bằng khen của Bộ VH,TT&Dl năm 2013, 2016

- Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ: ThS Nguyễn Công Quân (2014)

Trung tâm Thông tin, Thư viện