PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

Văn phòng:  Tầng trệt - Khu Hành chính - Trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM
Điện thoại: 08 3896.0321

Email: 
Trưởng đơn vị: Thạc sĩ  Nguyễn Bảo Ninh

1.  Giới thiệu chung:

 Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên  thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo đảm bảo các chế độ chính sách học tập, khen thưởng cho sinh viên; quản lý KTX sinh viên theo đúng quy chế quản lý của Bộ giáo dục và đào tạo, phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện cho sinh viên.

2. Chức năng : 

Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên do Hiệu trưởng quyết định thành lập có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị và quản lý sinh viên trong nhà trường.
3. Nhiệm vụ:

- Quản lý hồ sơ sinh viên; kiểm tra, xác minh các loại văn bằng tốt nghiệp PTTH, chứng chỉ đối với sinh viên trong nhà trường... theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo; Đề nghị xét học bổng, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên; giải quyết các chế độ chính sách sinh viên;

- Quản lý ký túc xá, quản lý các phòng sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, theo dõi thông tin, thời sự, vui chơi giải trí… của sinh viên;

- Phối hợp Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên; chủ trì tổ chức các ngày lễ lớn, các sự kiện …trong nhà trường;

- Quản lý và sử dụng  các trang thiết bị, cơ sở vật chất được giao.
4.   Cơ cấu tổ chức nhân sự : (tính đến ngày)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

  1.  

Nguyễn Bảo Ninh

Trưởng Phòng

0908243234

 
  1.  

Lê Văn Hưng

Phó T.Phòng

0908167156

 

  1.  

Thông Hùng Chính

Giảng viên

0907971313

 
  1.  

Nguyễn Mộng Toàn

Giảng viên

0906409507

 
  1.  

Võ Nhựt Thanh

Giảng viên

0966010024

 
  1.  

Cao Xuân Vinh

Nhân viên

0913112760

 

  1.  

Nguyễn Phi Hùng

Chuyên viên

 

 

  1.  

Lê Việt Anh

Nhân viên

 

 


5. Thành tích đã đạt được: 

  - Tập thể: Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng bằng khen các năm 2007, 2014.
  - Cá nhân: Bằng khen Thủ tướng chính phủ: Ths Nguyễn Bảo Ninh (2013); ThS Lê Văn Hưng (2014).

Tác giả bài viết: Phòng CTCT