Từ năm học 2020-2021, giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt được nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hàng năm.

Điều này được quy định trong Nghị định 84/2020 về một số điều của Luật Giáo dục, ban hành ngày 17/7. Với giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng, thời gian nghỉ hè là 6 tuần, bao gồm cả nghỉ phép.

Ngoài thời gian nghỉ hè và nghỉ phép, giáo viên được nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động.

Media/29_TH1043/Images/he7609092b-2-e.jpg

Ảnh minh họa ( Nguồn Internet )

Giảng viên đại học nghỉ theo lịch của trường, riêng giáo viên tại cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lịch nghỉ hè do Chính phủ quyết định riêng.

Dựa vào kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện cụ thể của địa phương, UBND tỉnh sẽ quyết định thời điểm nghỉ hè của giáo viên mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt trên địa bàn. Trường hợp đặc biệt, đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, lịch nghỉ hè của các cơ sở giáo dục trừ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quyết định.

Theo quy định hiện nay, giáo viên mầm non, trung cấp và giảng viên cao đẳng nghỉ hè 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép; giáo viên phổ thông là 2 tháng. Nghị định 84/2020 giảm thời gian nghỉ của nhóm giáo viên trung cấp và cao đẳng xuống còn 6 tuần và dùng đơn vị "tuần" thay thế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.