Đoàn đại biểu thuộc Đảng bộ trường Đại học TDTT TP.HCM tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025,  từ ngày 28-29/7/2020 tại  Nhạc Viện thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ  12 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn gồm 32 đảng viên tiêu biểu cho Đảng bộ nhà trường do đồng chí Đặng Hà Việt, Bí thư Đảng ủy nhà trường làm trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy làm Phó trưởng đoàn; Thư ký là đồng chí Vũ Đình Mai.

Sau 2 ngày làm việc 28-29/7/2020, đại hội đã thành công tốt đẹp, trường Đại học TDTT TP.HCM rất vinh dự có các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cụ thể :

1. Đồng chí Đặng Hà Việt được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

2. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Đại hội tín nhiệm bầu vào  Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh ghi lại được của đoàn đại biểu thuộc đảng bộ trường ĐHTDTT TP.HCM đi dự Đại hội.

Media/29_TH1043/Images/image001a446ce0b-6-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image003baea90e6-d-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image00543ed1267-6-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/image00625e84921-d-e.jpg