Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 143-KH/ĐUK ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Được sự chuẩn y  của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, sáng ngày 05/06/2020 Đảng bộ Trường Đại học TDTT TP.Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lương Văn Nhiền – Bí thư Đảng Bộ khối Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đ/c Dương Quang Chí - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Cơ sở Bộ VHTT&DL; Đ/c Võ Quốc Thắng – Giám đốc Trung tâm HLTT QG TP. HCM; Đ/c Huỳnh Châu – Phó Giám đốc Trung tâm HLTT QGTP. HCM; Đ/c Nguyễn Văn Sung – Phó Giám đốc TT HLTTQG TP. HCM; Đ/c Lê Văn Duẩn – Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật TP. HCM, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ trường Đại học TDTT TP. HCM.

Media/29_TH1043/Images/image0014183b7b8-2-e.jpg

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội

Media/29_TH1043/Images/image00382b0f1a5-1-e.jpg

Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký  Đại hội

Media/29_TH1043/Images/image0057ade2387-d-e.jpg

Đ/c Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng bộ trường Phát biểu khai mạc Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cũng tại Đại hội đ/c Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng Bộ nhà trường đã kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XIII…

Đại hội đã nhất trí nhận định: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của nhà trường. Đảng bộ trường là một khối thống nhất, đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII. Đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, trách nhiệm trong việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Media/29_TH1043/Images/image007dc903084-f-e.jpg

Đ/c Nguyễn Trọng Nguyên – Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo chính trị Trình Đại hội

Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ Trường; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị (công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển thể dục thể thao) đóng góp tích cực cho sự phát triển về kinh thế xã hội, về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lãnh vực giáo dục thể chất, thể dục thể thao của thành phố và đất nước...

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ, đảng viên, sinh viên Nhà trường đã kịp thời nắm bắt thời cơ, thuận lợi; nỗ lực khắc phục khó khăn; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Đảng ủy Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường đã đề ra, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt, một số lĩnh vực công tác có kết quả nổi bật. 

Media/29_TH1043/Images/image009ce13332f-0-e.jpg

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Đại TDTT TP. HCM đề ra mục tiêu tổng quát là: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển về văn hóa của thành phố và đất nước; tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

Khẩu hiệu hành động của Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020- 2025:

“Xây dựng Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và huấn luyện TDTT tại Việt Nam; phát huy tinh thần chủ động, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh”.

Media/29_TH1043/Images/image01115c0b18c-f-e.jpg

Đồng chí Lương Văn Nhiền – Bí thư Đảng Bộ Khối cơ sở Bộ VHTT&DL phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng chí Dương Văn Nhiền – Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTT&DL, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn thể Đảng bộ Trường ĐH TDTT TP. HCM trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Đảng ủy Khối thống nhất với nội dung báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa XIII, đánh giá về nội dung trong báo cáo chính trị khá đầy đủ về công tác xây dựng Đảng, đồng thời đề nghị Đảng bộ trường cần tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Media/29_TH1043/Images/image01346523568-e-e.jpg

Đại biểu bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XIV

Media/29_TH1043/Images/image0155b3b33e2-1-e.jpg

Đ/c Đặng Hà Việt – Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội Đảng viên Đảng bộ Trường TDTT TP. HCM lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự tập trung của trí tuệ, sáng tạo, kêu gọi toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên toàn trường phát huy truyền thống, năng động, đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 07 đồng chí./.

Media/29_TH1043/Images/image017790a124a-9-e.png

Bài&ảnh : Trung tâm Thông tin- TV