Từ ngày 19/10 đến ngày 30/11/2022 Đảng bộ Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo 09 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội của các chi bộ trực thuộc đã diễn ra theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo chất lượng, nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Không khí trước, trong và sau đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Nội dung báo cáo chính trị và hệ thống văn kiện của đại hội đầy đủ, có trọng tâm, nhìn chung bám sát phương hướng nhiệm vụ và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, tại đại hội các chi bộ đã bầu ra được ban chi ủy chi bộ, phó bí thư và bí thư theo đúng nguyên tắc, đúng điều lệ, đảm bảo nội dung chương trình đề ra. Cơ cấu nhân sự bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Chúc mừng thành công đại hội các chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image001-20221201104204-e.jpg

                                            Đ/c Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ 1

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image003-20221201104217-e.jpg

                                                    Đ/c Nguyễn Bảo Ninh, Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Chi bộ 2

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image005-20221201104227-e.jpg

                                                                Đ/c Vũ Việt Bảo, Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Chi bộ 3

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image007-20221201104241-e.jpg

                                            Đ/c Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ 4

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image009-20221201104254-e.jpg

                                                      Đ/c Hồ Hải, Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Chi bộ 5

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image011-20221201104324-e.jpg

                                             Đ/c Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ 6

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image013-20221201104342-e.jpg

                                              Đ/c Nguyễn Thanh Bình, P. Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ 7

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image015-20221201104358-e.jpg

                                                     Đ/c Lý Vĩnh Trường, Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Chi bộ 8.

Media/29_TH1043/FolderFunc/202212/Images/image017-20221201104411-e.jpg

                                                                         Chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ Sinh viên.