Để chủ động trong phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trường Đại học TDTT TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị thực kế hoạch phòng chống dịch khi sinh viên trở lại học tập tập trung trở lại từ ngày 11/5/2020, cụ thể :

1. Phòng Hành chính tổng hợp :

Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị sẵn sàng phòng chống dịch.

Tiếp nhận chủ động xử lý bệnh nhân theo BẢNG KIỂM SÀNG LỌC NGUY CƠ NHIỄM  nCoV.

Phối hợp với  các đơn vị chức năng  kiểm tra thường xuyên, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong cán bộ giáo viên, sinh viên trước và sau khi đến học.Giám sát, kiểm tra Công tác vệ sinh  toàn trường.

Theo dõi chặt chẽ tình hình đến và đi của cán bộ, viên chức, giáo viên người học, đặc biệt những người đến và đi hoặc transite qua vùng có dịch

tiến hành vệ sinh, khử trùng các giảng đường, phòng học, đảm bảo vệ sinh và đủ nước cho sinh hoạt và phòng chống dịch (nước rửa tay, sát khuẩn vệ sinh ở giảng đường).

Tuyên truyền cho cán bộ viên chức, giảng viên về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV và các biện pháp phòng bệnh, cũng như cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

Xây dựng kế hoạch tài chính đảm bảo cho công tác phòng chống lây nhiễm nCOV.

2. Phòng đào tạo, Quản lý Khoa học và HTQT :  Thông báo kế  hoạch cho sinh viên học tập trở lại. Đồng thời cập nhật, thông báo thời gian học cụ thể tùy vào diễn biến của dịch và chủ động  xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức học bù vào thời gian thích hợp, để đảm bảo chương trình học tập.

3. Phòng Công tác học sinh, sinh viên : Theo dõi cập nhật tình hình sinh viên tại ký túc xá. Tuyên truyền cho sinh viên và học viên về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do nCoV và các biện pháp phòng bệnh, cũng như cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.

4. Trung tâm Thông tin – Thư viện  :Tiến hành cập nhật các thông tin tuyên truyền trên website của trường, thông tin cho cán bộ giáo viên và người học qua email, Fanpage…xây dựng các pano, apphích tuyên truyền, hướng dẫn phòng lây nhiễm tại những khu vực trung tâm của trường Cổng chính, Giảng đường; K‎ý túc xá, Khu hành chính...

5. Các Khoa, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trực thuộc  : Đôn đốc giảng viên giảng dạy, cán bộ viên chức kiểm tra thường xuyên tình hình, nhân viên, sinh viên, vận động viên, nắm bắt và phản ánh kịp thời khi có các hiện tượng bất thường về sức khỏe của, nhân viên,  sinh viên....

Một số hình ảnh của ngày đầu tiên khi sinh viên đi học tập trung trở lại

Media/29_TH1043/Images/cv1d860c7c6-f-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/img-6737jpgfb0d01c4-c-e.jpg
Media/29_TH1043/Images/img-6768jpg347cc9a9-8-e.jpg

Trung tâm Thông tin - Thư viện