Đơn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019      Trường Đại học TDTT TP. HCM: Tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Đình Mai      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 10/06 – 15/06/2019 (Lưu hành nội bộ)      Trường Đại học Thể dục thể thao TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ giáo dục học khóa 22 đợt tháng 6 năm 2019.      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS PHẠM VIỆT THANH      THÔNG BÁO BẢO VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS PHẠM VIỆT THANH      Tình hình thực hiện ba công khai năm 2017      Đề án tuyển sinh năm 2019      Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Phạm Hùng Mạnh.       THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS VŨ ĐÌNH MAI   
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - 43 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ nhưng đầy lòng nhiệt huyết; sự chịu đựng, lòng tin hướng đến tương lai của những ngày mới thành lập cách đây 43 năm chưa hề phai nhạt..
Đào tạo > Sau Đại Học > THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS VŨ ĐÌNH MAI
NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Tên luận án: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên bóng đá nữ lứa tuổi 13-15 Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam”
Nghành:     Giáo dục học.                          Mã số:        9140101
Nghiên cứu sinh:            Vũ Đình Mai
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
                                      1. PGS.TS Lê Ngọc Trung
                                      2. TS. Trần Quốc Tuấn
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
 
Những đóng góp mới của luận án.
1. Đã xác định được 07 yếu tố trong cấu trúc năng lực thể thao của VĐV bóng đá nữ bao gồm: hình thái, chức năng sinh lý-sinh hóa, năng lực tâm lý, năng lực trí tuệ, tố chất thể lực, kỹ thuật và chiến thuật, đặc biệt tố chất thể lực và kỹ thuật chiếm tỷ trọng cao, để tuyển chọn cho Nữ VĐV bóng đá lứa tuổi 13-15. Xác định được 57 chỉ tiêu, test tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13-15; trong đó các VĐV tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ (TĐ-TV-HV) là 40; thủ môn là 44 test và chỉ tiêu.
2. Đã xây dựng được thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV bóng đá nữ cho từng lứa tuổi 13, 14, 15 đối với TĐ-TV-HV và lứa tuổi 13-15 đối với thủ môn. Đã xây dựng được 04 bảng điểm tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 ở các vị trí và 04 bảng tiêu chuẩn xếp loại cho từng tiêu chí tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13 – 15 ở các vị trí.
3. Tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 13-15 được ứng dụng trong thực tiễn tuyển chọn VĐV 14 và 15 tuổi nhằm kiểm nghiệm tính phù hợp và hiệu quả trong đánh giá tuyển chọn VĐV.
Giá trị điểm trung bình chung của từng tiêu chí đều ở mức điểm trung bình – khá đối với các vị trí tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và ở khá và tốt đối với vị trí thủ môn. Tổng điểm năng khiếu VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 14 – 15: Mức kém 21 VĐV, trung bình 20 VĐV, khá 20 VĐV.
Tuyển chọn được 40 VĐV bóng đá nữ lứa tuổi 14 – 15.  Trong đó lứa tuổi 15 vị trí tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ là 15 VĐV, lứa tuổi 14 là 22 VĐV, thủ môn 03 VĐV.
Các kết quả mới của Luận án có giá trị khoa học và thực tiễn trong công tác tuyển chọn VĐV nữ bóng đá lứa tuổi 13 – 15 Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, không trùng lắp với các các công trình đã được công bố trước đây.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Cán bộ hướng dẫn 1

 
 
 
 
PGS.TS Lê Ngọc Trung

Cán bộ hướng dẫn 2

 
 
 
 
TS. Trần Quốc Tuấn

     Nghiên cứu sinh

 
 
 
 
Vũ Đình Mai

DISSERTATION’S CONTRIBUTIONS
 
Title: “Research on building criteria for the selection of young female football player aged 13-15 at Vietnam Young Football Training Center”
Major: Education        Code:   9140101
PhD Student:                 Vu Đinh Mai
Advisors:
                                      1. Associate Prof. PhD. Le Ngoc Trung
                                      2. PhD. Tran Quoc Tuan
Institute:  Ho Chi Minh City University of Sport
 
New contributions of the dissertation
  1. Seven factors have been identified in the structure of sports capacity of women's football athletes including morphology, physiological-biochemical functions, psychological capacity, intellectual capacity, physical and technical qualities and tactics, especially physical and technical qualities, make up a high proportion, to select for female athletes aged 13-15. Determining 57 targets, testing women's football players aged 13-15; in which the striker, midfielder, defender is 40; Goalkeeper is 44 tests and targets.
  2. A rating scale and selection criteria for women's soccer players for each age group of 13, 14, and 15 for the striker, midfielder, defender and aged 13-15 for goalkeepers have been developed. There have been built 04 scorecards for women's football players aged 13-15 in positions and 04 standard tables for each criterion for the selection of female football players aged 13-15 in positions.
  3. Criteria for the selection of female athletes aged 13-15 are applied in practice of selection of athletes 14 and 15 years old to test the suitability and effectiveness in the selection of athletes.
The average score of each criterion is at the average level – good for the strikers, midfielders, and defenders and very good for the goalkeeper position. Total points of gifted female football athletes aged 14-15: Poor level 21 athletes, average 20 athletes, quite 20 athletes.
40 female football players aged 14-15 have been selected, of which 15 players are in the position of striker, midfielder and defender is 15 athletes, age 14 is 22 athletes, goalkeepers 03 athletes.
The new results of the dissertation have scientific and practical value in the selection of female soccer athletes aged 13-15 Vietnam Youth Football Training Center that does not duplicate any other previous papers.
 
Ho Chi Minh City,22nd March  2019
         First Advisor       Second Advisor PhD. Candidate
Associate Prof. PhD. LeNgoc Trung   PhD. Tran Quoc Tuan MA. Vu Đinh Mai
 Xem toàn màn hình
Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
37%
 
62%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 2.163.219
  • Đang online : 319
  • Hôm nay: 1.132
  • Hôm qua: 1.248
  • Tuần này : 4.500
  • Tháng này : 169.545
  • Tháng trước : 191.444