Đơn đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS PHẠM VIỆT THANH      Trường Đại học Thể dục Thể Thao TP. Hồ Chí Minh (ĐH TDTT TP.HCM): Tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Phạm Việt Thanh      Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”       KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 1 NGÀY 05&06/07/2019      LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Ngày: 15/07 – 20/07/2019 (Lưu hành nội bộ)      Tình hình thực hiện ba công khai năm 2017      Đề án tuyển sinh năm 2019      THÔNG TIN ĐÓNG GỚP MỚI LUẬN ÁN CỦA NCS VŨ ĐÌNH MAI      Trường Đại học TDTT TP. HCM: Tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Vũ Đình Mai   
Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - 43 năm hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập. Tuy thời gian không dài, nhưng với những người đã từng gắn bó với trường Đại học TDTT TP.HCM thì ký ức về một quãng đường khó khăn, gian khổ nhưng đầy lòng nhiệt huyết; sự chịu đựng, lòng tin hướng đến tương lai của những ngày mới thành lập cách đây 43 năm chưa hề phai nhạt..
Đào tạo > Sau Đại Học > THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN NCS TRẦN NGỌC CƯƠNG
NHỮNG THÔNG TIN ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Tên luận án: “Nghiên cứu xây dựng chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ trong đào tạo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Sài Gòn”
Tên chuyên nghành:        Giáo dục thể chất.       Mã số:    62140103
Nghiên cứu sinh:             Trần Ngọc Cương
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
                                      1. PGS.TS   NGUYỄN VIẾT NGOẠN
                                      2. GS. TS     LÊ NGUYỆT NGA
Cơ sở đào tạo:  Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
Những đóng góp mới của luận án.
1.Luận án đã sử dụng Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, các tiêu chuẩn của thông tư 04/2016/TT-BGDĐT để đánh giá thực trạng chương trình GDTC các môn thể thao tự chọn của trường Đại học Sài Gòn. Từ đó đưa ra các kết quả về học tập, thực trạng thể lực chung, mức độ nhu cầu về các môn thể thao của sinh viên, mức độ đánh giá của giảng viên, các điều kiện đảm bảo của chương trình. Trên cơ sở các kết quả trên,  luận án đã chỉ ra được những ưu nhược điểm của chương trình và đi đến kết luận, phải xây dựng một chương trình mới, phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế hội nhập và sứ mệnh phát triển của nhà trường. Chương trình mới cũng được luận án sử dụng các tiêu chuẩn trên để đánh giá.
2.Luận án đã xây dựng được chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT, bao gồm 5 môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông với thời lượng là 90 tiết (3 tín chỉ), thực nghiệm trong 1 năm học với 3 học kỳ. Các điều kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu về xây dựng chương trình. Chương trình được xây dựng thông qua việc lấy ý kiến của tập thể cán bộ giảng viên trong và ngoài trường với kết quả đạt được là 100% đồng ý tán thành. Qua đó, Ban giám hiệu phê duyệt cho thực nghiệm kiểm chứng trên đối tượng sinh viên trường Đại học Sài Gòn. Quá trình xây dựng chương trình được tiến hành trong khuôn khổ đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn khách quan trong giáo dục đại học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của giảng viên. Nội dung chương trình và mục tiêu của chương trình phù hợp với khả năng tiếp thu của sinh viên. Cấu trúc chương trình và thời lượng chương trình đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật..đủ điều kiện để sinh viên hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động , thói quen vận động suốt đời. Chương trình sẽ đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể thao trong sinh viên, cung cấp cho sinh viên kĩ năng vâng động cơ bản, chơi tốt được một môn thể thao, nâng cao sức khỏe và thói quen tập luyện suốt đời.
3.Hiệu quả của chương trình sau khi ứng dụng mô hình CLB vào trong giảng dạy các môn thể thao tự chọn đã làm tăng trưởng về thành tích thể lực của cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng, thành tích thể lực của nhóm thực nghiệm có sự tăng trưởng tốt hơn nhóm đối chứng. Qua phân loại thể lực theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, nhóm thực nghiệm có số lượng sinh viên đạt thành tích ở mức “Tốt” và “Đạt” cao hơn nhóm đối chứng. Kết quả khảo sát sinh viên về mức độ hài lòng đối với chương trình sau thực nghiệm được thể hiện ở kết quả rất hài lòng chiếm tỉ lệ đa số, chất lượng của chương trình được đánh giá cao, kích thích sự đam mê các môn thể thao mà sinh viên ưa thích, tạo động lực tham gia CLB thể thao. Tỷ lệ đánh giá chương trình ở mức độ phù hợp và rất phù hợp của giảng viên, cán bộ quản lý chiếm tỷ lệ cao. Như vậy chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội và của đông đảo sinh viên. Chương trình có thể đưa vào ứng dụng giảng dạy GDTC cho sinh viên trường Đại học Sài Gòn.
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 03 năm 2018
Cán bộ hướng dẫn 1                 Cán bộ hướng dẫn 2           Nghiên cứu sinh
 
 
PGS.TS.Nguyễn Viết Ngoạn    GS.TS.Lê Nguyệt Nga      Trần Ngọc Cương


NEW CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION
 
Title: “Building up the selective sport programs as club model in credit training of students at Sai Gon University
Major: Physical Education                             Code: 62140103
Researcher: Tran. Ngoc Cuong
Advisory Committee: 1. Associate Prof. Dr Nguyen. Viet Ngoan
                                    2. Prof. Dr Le Nguyet Nga
At: Ho Chi Minh University of Sports
New contributions:
1. Applied AUN-QA and circular no. 04/2016/TT-BGDĐT standard to evaluate the initial of selective sports in physical education program at Sai Gon University. Then, this gives the results of studying, the initial of physical fitness, the level of student’s needs in sports, the level of lecturer’s assessment and the condition of program’s guarantee. Based on the above results, the dissertation pointed out the advantage and disadvantage of the program and came to the conclusion: develop a new and appropriate program, improve the quality of training, meet the new trend of integration and develop the mission of Sai Gon University. Dissertation also applied the new program with above criteria to evaluate.
2. Dissertation has built the selective sports as club model which based on the legal documents od the Government and the Ministry of Education & Training, including 5 sports: football, volleyball, table tennis ang badminton with 90 periods (3 credits) – experiment in one-year (3 semester). Conditions meet the needs of program development. Program was built through the referendum of faculty member in-outside university with 100% approved. Then, Board of Supervisors approve the experiment on students of Sai Gon University. The process of the program development was conducted in a scientific manner, consistent with the reality in higher education, in line with the facilities and the qualifications of the lecturers. The objectives and contents of the program were consistent with the student’s ability. The structure and duration of the program ensured the pedagogic and up-to-date, etc., which qualify for student to develop the physical fitness and exercise lifelong habits. The program will meet the needs of sports training in students, provide the basic exercise, well-playing in one sport, improve health and exercise lifelong habits.
3. The effect of the program after the experiment improved the fitness achievement in both experimental and control group, the results in experimental group were better than the control group. According to the Ministry of Education & Training standard classification, the experimental group reach the “good” and “pass” higher than control group. The results of the satisfaction survey in student about the applied of program were shown the majority in satisfaction, the quality was highly appreciated which stimulated the passion in student’s training and motivate them to the club model. The rate of the program evaluation in “very good” and “good” were highly chosen in lecturers and administrators. Thus, the program of selective sports as club model was feasible and highly effective, in line with the society and students’ needs. The grogram can be used to apply for students in teaching physical education at Sai Gon University.
 
Ho Chi Minh City, 12 March 2018
 Advisor 1                                                              Advisor 2                               Researcher
 
 
 
Associate Prof. Dr Nguyen. Viet Ngoan      Prof. Dr Le Nguyet Nga             Trần Ngọc Cương

Xem toàn màn hình
Tin tức liên quan
Các tin khác

Huân chương độc lập hạng 3

Vote ý kiến về website Xin cho biết ý kiến của Anh/Chị về hình thức trang web này!
 
37%
 
62%
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến
  • Lượt truy cập : 2.201.015
  • Đang online : 175
  • Hôm nay: 243
  • Hôm qua: 1.050
  • Tuần này : 7.493
  • Tháng này : 248.950
  • Tháng trước : 183.323